Kamerkoor Peize
- welkom! (foto: Tieme Dekker)

Ledenvergadering; contributie

Zodra je na de stemtest lid wordt, is contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de ledenvergadering. Je ontvangt in de loop van het jaar vanzelf bericht van de penningmeester hoe de contributie voldaan kan worden. Bij tussentijds toetreden of opzeggen bedraagt de contributie per maand 1/10 van de jaarcontributie (omdat er altijd twee zomermaanden uitvallen);
Jaarlijks is er in het voorjaar een ledenvergadering. Vaste agendapunten zijn de jaarrekening & begroting, de vaststelling van de contributie, de samenstelling van het bestuur en het jaarverslag over het afgelopen jaar. Aansluitend wordt van gedachten gewisseld over de activiteiten voor de komende tijd;