Kamerkoor Peize
- welkom! (foto: Tieme Dekker)

Hoe word je lid?


Voordat we van jouw kant en van onze kant beslissen of je lid wilt/kunt worden hanteren we een introductieperiode:
Je bent sowieso welkom om een keer te komen luisteren;
Maar het is natuurlijk leuker om ook zelf mee te zingen: je bent welkom om drie keer vrijblijvend mee te zingen;
Als je daarna belangstelling hebt om je aan te sluiten bij het koor, dan neemt de dirigent aan het eind van de 3e repetitie een stemtest af. Met die stemtest kan de dirigent beoordelen of je stem past bij de kwaliteit van het koor en of je qua stemgroep en klankkleur past in de actuele samenstelling van het koor. De beslissing of je toegelaten wordt als aspirant lid, ligt uiteindelijk bij het bestuur, maar de dirigent heeft hierin een zwaarwegende stem, hij is immers verantwoordelijk voor de muzikale kwaliteit van het koor;