header.jpg
Home Over Kamerkoor Peize Concerten Contact Leden

Kamerkoor Peize zoekt dirigent/dirigente

Het Kamerkoor Peize is per 1 januari 2020 op zoek naar een nieuwe dirigent (m/v). Onze huidige dirigent stopt na 14 jaar trouwe samenwerking.

Kerngegevens
 • Kamerkoor Peize, gevestigd in Peize (provincie Drenthe)
 • Samenstelling: 20-25 leden, SATB, ongeschoold, afkomstig uit Drenthe en Groningen
 • Leeftijd variëêrend tussen 40 en 85 jaar
 • Klassiek repertoire, a capella of met pianobegeleiding
 • Repetities wekelijks op donderdagavond in de middeleeuwse Kerk van Peize


 • Ons hoofddoel is: mooie muziek maken en daar samen plezier en voldoening aan beleven. Tijdens de repetities besteden wij veel aandacht aan de kwaliteit van de muziek, de gezamenlijke klank van het koor, de zuiverheid en de dynamiek van de muziek.
  Wij werken met een professionele dirigent. Leden proberen thuis de noten en de tekst van de eigen partij alvast onder de knie te krijgen. Ze maken gebruik van de bladmuziek, midi's en YouTube.
  Toch moeten we in de repetities nog de nodige tijd besteden aan het instuderen van de muziek, voordat we toekomen aan de muzikale afwerking. De sfeer is altijd wel positief, gefocust en plezierig.
  Tenminste eens per jaar hebben we een nieuw programma dat we dan enkele keren uitvoeren. De hoofdmoot is a capella muziek, maar we zingen ook wel met begeleiding (vaak piano).
  Een muziekcommissie doet voorstellen voor een nieuw concertprogramma. In overleg met de dirigent beslist het bestuur over de definitieve keuze van muziekstukken. De muziekcommissie maakt er dan, in afstemming met de dirigent, een logisch/aantrekkelijk programma van.
  Wij werken met een beperkt budget en maken vaste tariefafspraken voor repetities en concerten.

  Van de nieuwe dirigent verwachten we
 • Door scholing en praktijk verkregen ervaring als koordirigent
 • Oog voor de balans tussen muzikale ambitie en gezelligheid
 • Droom: meer ruimte voor lef en avontuur
 • Het koor bij de les kunnen houden, enthousiast kunnen maken en uitdagen
 • Aandacht voor de vocale ontwikkeling van het koor
 • Adviesrol bij de muziekkeuze met oog voor de mogelijkheden en beperkingen van het koor

 • Procedure Op basis van de reacties maakt de benoemingscommissie een eerste selectie van kandidaten waarmee wij nader kennis willen maken. Na een gesprek zullen wij de kandidaten waaruit wij een keuze denken te maken vragen een proefrepetitie te houden met het koor. Dit kan zijn op donderdagavond tijdens de reguliere repetitietijd of op een hiervoor te reserveren zaterdag.

  Meer informatie Voorzitter Ed Stuij: 06-27051028 of via bestuur@kamerkoorpeize.nl
  Schriftelijke reacties met CV kunt u richten aan: bestuur@kamerkoorpeize.nl
  Sluitingsdatum: 31 oktober 2019.